Ngôi đình thờ vị vua sáng lập thương cảng Vân Đồn

Đình Quan Lạn, xã Quan Lạn (Vân Đồn, Quảng Ninh) được xây dựng đầu tiên ở thương cảng cổ Cái Làng dưới thời Hậu Lê (thế kỷ 17). Đến thời Nguyễn, đình được chuyển về Quan Lạn và đổi tên thành đình Quan Lạn. Từ Cái Làng về, đình phải chuyển đến ba lần, trong những năm 1890-1900.

admin

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *