Ngôi đình trăm tuổi nằm trong lòng cây bồ đề ở miền Tây

Các cột, rường đã mục hoàn toàn, không còn kết nối. Trước kia, khi đình còn nguyên vẹn, đây là nơi tổ chức lễ lội, lớn nhất là các lễ kỳ yên, thượng điền, hạ điền, và lễ cầu Ông của người dân trong vùng

admin

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *